Asociacijos Narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo tvarka

1. Asociacijos nariais gali tapti visi  LR piliečiai nuo 18m., patyrę artimo savižudybę ir norintys prisijungti prie vieningos bendruomenės, kuri padeda vieni kitiems išgyventi skaudžią netektį.

2. Norint tapti Asociacijos „Artimiems“ nariu, reikia  užpildyti šį prašymą. El.paštu gavus patvirtinimą, į „Artimiems“ sąskaitą pervedamas 5 EUR metinis nario mokestis, kuris yra galutinis Nario patvirtinimas priklausyti asociacijai.

3. Metinis nario mokestis skiriamas internetinio puslapio išlaikymui, kitom asociacijos veiklom palaikyti, kurios nutariamos bendruose susitikimuose. Metinis narystės mokestis galioja kalendoriniams metams. Tampant asociacijos nariu dar 2015 metais,  mokestis užskaitomas iki 2016 m. gruodžio mėn. 31d. Norint pratęsti narystę ir sumokėti už ateinančius metus, mokestis turi būti sumokamas iki tų metų vasario 1d.

Rekvizitai:
Asociacija”Artimiems”
Įmonės kodas 304092262
Banko sąskaita LT857300010144423184 (Swedbank, AB) 
Suma: 5 EUR
Paskirtis: metinis nario mokestis

4. Asociacijos narys gali išstoti iš jos pateikęs raštišką prašymą el.paštu visiems@artimiems.lt . Nuo prašymo įteikimo momento pareiškėjas netenka nario teisių.

5. Narystė Asociacijoje pasibaigia savanoriškai išstojus iš Asociacijos; pašalinus iš Asociacijos; Asociaciją likvidavus; fiziniam asmeniui mirus.

6. Asociacijos nariui išstojus ar jį pašalinus iš Asociacijos, jo sumokėtas metinis nario mokestis ir kitos asociacijai perduotos lėšos bei kitas nuosavybės teise asociacijai perduotas turtas yra negrąžinami.

7. Pašalinimo iš Asociacijos pagrindai: Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat Asociacijos įstatų pažeidimai;sąmoningas kliudymas Asociacijai siekti užsibrėžtų tikslų; Asociacijos kompromitavimas Lietuvoje ar užsienyje; už metinio nario mokesčio nemokėjimą daugiau kaip tris mėnesius, Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos Visuotiniam narių susirinkimui nutarus balsų dauguma, kai susirinkime dalyvau­ja ne mažiau kaip 1/2 jos narių.

Palikite komentarą

Jūsų el.paštas nebus rodomas. Reikalingi laukeliai pažymėti *